Nemesfémek, ékszerek minőségellenőrzése

Magyarországon a nemesfémek vizsgálata és a fémjelzés a pénzügyminiszter szakmai felügyelet alá tartozik. A vizsgálatot a fémjelzést és a szakmai - hatósági ellenőrzést Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet NEHITI- végzi. A nemesfémek, amióta elfoglalták speciális helyüket a pénz, az értékmérés, illetve az ékszerkészítés területén, azóta jelentkeznek a nemesfémtartalom vizsgálatával és jelzésével kapcsolatos problémák. Az ékszer tárgyak jelölése végül is állami tevékenységgé vált. Napjainkig mintegy 60 országban szabályozták a nemesfémtartalmakat és fémjeleztek.

Fémjelek listája:

A nemesfém termékek anyagvizsgálatának több feladata van:

  • A tárgyak, ékszerek anyagainak minőségellenőrzése
  • A vizsgálandó minta nemesfémtartalmának meghatározása igen széles koncentrációtartományban
  • A nagy tisztaságú nemesfém termékek, ékszerek szennyezőinek meghatározása,
  • A nemesfém termékek, ékszerek technológiai és alkalmazástechnikai ellenőrző vizsgálat

A minőségi és mennyiségi vizsgálatok:
A minőségi vizsgálat olyan anyagvizsgálat, amellyel, azt állapítják meg, hogy a vizsgált tárgy, ékszer anyaga nemesfém (arany, ezüst, platina), vagy esetleg más pl. valamilyen réz ötvözet.

Ezt úgy szokás elvégezni, hogy pl. az ékszerre salétromsavat cseppentünk (cseppvizsgálat) akkor az aranyötvözetből, vagy platinából készült tárgy felületén nem indul el kémiai reakció. Ellenben réz esetében a gyorsan elkezdődő reakció során zöldes csapadék képződik kellemetlen szag kíséretében. Ezzel el lehet dönteni, hogy az anyag fajtája réz, vagy arany, esetleg platina, vagyis ki lehet zárni annak lehetőségét, hogy pl. arany helyett réz tárgyat vásároljunk.

Az ezüstötvözetek minőségvizsgálatára kálium-bikromát oldatot használnak.
Akkor, ha a tárgy, ékszer anyaga ezüst alapanyagú, akkor vörös csapadék képződik. Amennyiben a próbasav hatására nem lesz elszíneződés az ékszer felületén, akkor az ékszer anyaga feltehetően valamilyen rézötvözet. Ezzel eldönthető az ékszer minősége.

A minőségi kimutatást úgy végzik, hogy a karcot tömény salétromsavval megnedvesítik.

  • Ha a karc gyorsan feloldódik és a keletkezett csapadék szűrőpapírral való leitatás után maradék nem látszik, az ötvözet legfeljebb 15% aranyat tartalmaz.
  • Barnás színeződés esetén az ékszer aranytartalma 15-50%.

Karcpróba olyan mennyiségi anyagvizsgálat,
amellyel a nemesfémötvözetek nemesfémtartalmát viszonylag gyorsan meghatározhatjuk. Az ékszeriparban értékbecsléskor, ellenőrzéskor, jól megközelítő mennyiségi vizsgálatra ma is alkalmazzák a karcpróbát. 1999-től ez a vizsgálat nem képezheti a fémjelzés alapját.

Forrás: NEHITI